Pronòstic: Settled fine

Dades actuals a les 21.03 hora oficial del dimarts 26/setembre/2023.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
18,3 80 0,0 33,0 547,4 0,0 0,0 0° - 1021,9

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 27,7 16:36 28,5 16:02
Temperatura mínima (°C) 10,3 07:45 10,1 07:45
Humitat màxima (%) 97 08:55 98 08:50
Humitat mínima (%) 39 15:13 38 15:56
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:00 0,0 00:00
Vent - Ratxa (km/h) 14,8 15:05 17,3 18:10
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 6,1
(F2) Vent fluixet
14:25 5,3
(F1) Ventolina
18:19
Vent - Direcció dominant 259° W - 206° SSW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1023,3 00:20 1023,4 23:25
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1019,6 16:50 1020,5 15:58

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes setembre de 2023
Temperatura màxima (°C) 32,8 15:38
05 de setembre
Temperatura mínima (°C) 10,0 04:35 24 de setembre
Humitat màxima (%) 99 02:50 16 de setembre
Humitat mínima (%) 20 13:30 04 de setembre
Pluja màxima/dia (mm) 29,1 - 15 de setembre
Pluja màxima/hora (mm) 17,1 19:22 15 de setembre
Període de pluja més llarg 2 dies - a 22 de setembre
Període de sequera més llarg 14 dies - a 14 de setembre
Vent - Ratxa (km/h) 30,6 17:25 21 de setembre
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 13,1 13:45 21 de setembre
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1023,9 10:14 24 de setembre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1005,2 17:08 21 de setembre

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2023
Temperatura màxima (°C) 41,9 16:04
18 de juliol
Temperatura mínima (°C) -8,7 08:05 22 de gener
Humitat màxima (%) 99 03:00 04 de gener
Humitat mínima (%) 13 15:50 18 de juliol
Pluja màxima/mes (mm) 226,1 - juny
Pluja màxima/dia (mm) 57,6 - 06 de juny
Pluja màxima/hora (mm) 99,3 18:53 06 de juny
Període de pluja més llarg 9 dies - a 07 de juny
Període de sequera més llarg 28 dies - a 25 d’agost
Vent - Ratxa (km/h) 66,2 22:47 29 de juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 28,6 11:30 20 de gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,5 10:35 10 de febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 989,8 09:05 17 de gener