Pronòstic: Bon temps

Dades actuals a les 22.55 hora oficial del dimecres 29/maig/2024.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
19,1 74 0,0 57,4 281,1 0,0 0,0 0° - 1016,7

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 27,7 16:00 26,7 16:39
Temperatura mínima (°C) 11,3 05:45 15,3 23:55
Humitat màxima (%) 96 07:10 87 05:30
Humitat mínima (%) 44 12:10 46 15:40
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:00 0,0 00:00
Vent - Ratxa (km/h) 13,3 18:53 20,9 18:30
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 4,6
(F1) Ventolina
14:05 7,9
(F2) Vent fluixet
17:45
Vent - Direcció dominant 185° S - 249° WSW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1020,0 01:10 1020,9 09:30
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1015,4 18:52 1017,8 16:56

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes maig de 2024
Temperatura màxima (°C) 27,7 16:00
29 de maig
Temperatura mínima (°C) 1,4 07:20 03 de maig
Humitat màxima (%) 98 08:11 01 de maig
Humitat mínima (%) 36 16:17 08 de maig
Pluja màxima/dia (mm) 22,2 - 14 de maig
Pluja màxima/hora (mm) 11,7 13:00 14 de maig
Període de pluja més llarg 5 dies - a 18 de maig
Període de sequera més llarg 6 dies - a 13 de maig
Vent - Ratxa (km/h) 43,9 18:14 02 de maig
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 15,8 14:55 03 de maig
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1021,5 23:30 08 de maig
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1003,2 18:24 01 de maig

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2024
Temperatura màxima (°C) 29,5 16:16
13 d’abril
Temperatura mínima (°C) -6,1 07:10 09 de gener
Humitat màxima (%) 98 10:28 06 de gener
Humitat mínima (%) 20 18:04 09 de febrer
Pluja màxima/mes (mm) 111,3 - març
Pluja màxima/dia (mm) 45,6 - 09 de març
Pluja màxima/hora (mm) 73,2 15:33 09 de març
Període de pluja més llarg 5 dies - a 12 de març
Període de sequera més llarg 12 dies - a 04 de gener
Vent - Ratxa (km/h) 66,2 03:20 18 de gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 27,4 03:20 18 de gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,7 23:45 23 de gener
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 984,0 05:25 10 de febrer