Pronòstic: Unsettled, rain later

Dades actuals a les 23.04 hora oficial del diumenge 03/desembre/2023.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
0,8 89 0,0 3,3 577,1 0,2 2,5 180° S 1017,8

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 10,2 15:52 11,5 15:37
Temperatura mínima (°C) -2,6 08:25 0,9 23:55
Humitat màxima (%) 95 07:10 92 23:40
Humitat mínima (%) 52 15:56 62 16:00
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:00 0,0 00:00
Vent - Ratxa (km/h) 13,3 16:15 18,4 13:38
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 5,0
(F1) Ventolina
16:16 8,5
(F2) Vent fluixet
13:46
Vent - Direcció dominant 312° NW - 293° WNW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1021,5 10:38 1017,0 23:55
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1016,9 00:00 1001,7 00:00

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes desembre de 2023
Temperatura màxima (°C) 14,7 02:30
01 de desembre
Temperatura mínima (°C) -2,6 08:25 03 de desembre
Humitat màxima (%) 95 07:10 03 de desembre
Humitat mínima (%) 52 15:56 03 de desembre
Pluja màxima/dia (mm) 3,3 - 01 de desembre
Pluja màxima/hora (mm) 1,5 11:05 01 de desembre
Període de pluja més llarg 1 dies - a 01 de desembre
Període de sequera més llarg 1 dies - a 02 de desembre
Vent - Ratxa (km/h) 29,5 18:54 01 de desembre
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 8,9 18:55 01 de desembre
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1021,5 10:38 03 de desembre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 995,3 14:20 01 de desembre

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2023
Temperatura màxima (°C) 41,9 16:04
18 de juliol
Temperatura mínima (°C) -8,7 08:05 22 de gener
Humitat màxima (%) 99 03:00 04 de gener
Humitat mínima (%) 13 15:50 18 de juliol
Pluja màxima/mes (mm) 226,1 - juny
Pluja màxima/dia (mm) 57,6 - 06 de juny
Pluja màxima/hora (mm) 99,3 18:53 06 de juny
Període de pluja més llarg 9 dies - a 07 de juny
Període de sequera més llarg 28 dies - a 25 d’agost
Vent - Ratxa (km/h) 66,2 22:47 29 de juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 28,6 11:30 20 de gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,5 10:35 10 de febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 987,4 03:15 20 d’octubre