Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 23.10 hora oficial del dimecres 07/juny/2023.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h
Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
17,5 88 0,3 96,9 327,0 0,0 0,0 0° - 1015,7

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 23,6 15:35 25,2 13:05
Temperatura mínima (°C) 12,8 02:10 13,2 06:10
Humitat màxima (%) 99 00:10 99 00:00
Humitat mínima (%) 68 14:10 49 12:45
Pluja acumulada (mm) 0,3 - 57,6 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,3 01:55 99,3 18:53
Vent - Ratxa (km/h) 23,4 17:24 41,8 17:38
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 7,4
(F2) Light breeze
17:33 19,2
(F3) Gentle breeze
17:48
Vent - Direcció dominant 207° SSW - 336° NNW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1017,7 00:00 1017,9 23:35
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1014,9 19:20 1015,1 15:57

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes juny de 2023
Temperatura màxima (°C) 25,7 14:30
05 de juny
Temperatura mínima (°C) 8,7 06:40 02 de juny
Humitat màxima (%) 99 08:35 02 de juny
Humitat mínima (%) 16 22:24 02 de juny
Pluja màxima/dia (mm) 57,6 - 06 de juny
Pluja màxima/hora (mm) 99,3 18:53 06 de juny
Període de pluja més llarg 7 dies - a 05 de juny
Període de sequera més llarg 1 dies - a 06 de juny
Vent - Ratxa (km/h) 41,8 17:38 06 de juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 19,2 17:48 06 de juny
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1017,9 23:35 06 de juny
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1012,7 16:49 02 de juny

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2023
Temperatura màxima (°C) 29,4 13:43
29 d'abril
Temperatura mínima (°C) -8,7 08:05 22 de gener
Humitat màxima (%) 99 03:00 04 de gener
Humitat mínima (%) 16 15:54 20 de gener
Pluja màxima/mes (mm) 120,9 - maig
Pluja màxima/dia (mm) 57,6 - 06 de juny
Pluja màxima/hora (mm) 99,3 18:53 06 de juny
Període de pluja més llarg 7 dies - a 05 de juny
Període de sequera més llarg 25 dies - a 13 d'abril
Vent - Ratxa (km/h) 55,1 12:03 20 de gener
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 28,6 11:30 20 de gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,5 10:35 10 de febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 989,8 09:05 17 de gener